יעדי סיינטולוגיה


"תרבות ללא אי-שפיות,
ללא פושעים וללא מלחמה,
שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג
ולאנשים הגונים יכולות להיות זכויות,
ושבה האדם חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות יותר.
אלו הם יעדי הסיינטולוגיה."

ל. רון האברד