מהי משמעות המילה 'סיינטולוגיה'?


את המילה סיינטולוגיה הגה ל. רון האברד. מקורה במילה הלטינית scio, שפירושה "לדעת" או "להבחין", ובמילה היוונית logos שפירושה "ההיגיון עצמו" או "מחשבה פנימית." לפיכך, משמעותה של המילה היא לימוד החוכמה או הידע. משמעותה היא לדעת איך לדעת. סיינטולוגיה, מכל מקום, מוגדרת בתור הלימוד והטיפול ברוח ביחס לעצמה, לעולמות ולחיים אחרים.