האם סיינטולוגיה מאמינה בגלגול נשמות או בחיים קודמים?
גלגול נשמות הוא מערכת מוגדרת ואינו מהווה חלק מסיינטולוגיה. עובדה היא, שהתקדמותו של אדם תיעצר אלא אם כן הוא החל לטפל באברציות שהצטברו בחיים קודמים.
ההגדרה הנפוצה של גלגול נשמות סולפה מן המשמעות המקורית. הביטוי הפך להיות "להיוולד מחדש בצורות חיים שונות", בעוד שהגדרתו המקורית היא "להיוולד מחדש לתוך גוף האדם או לגוף אחר". סיינטולוגיה מסכימה עם ההגדרה המקורית, השנייה, של גלגול נשמות.
היום בסיינטולוגיה, אנשים רבים יודעים בוודאות כי הם חיו בתקופות חיים הקודמות לתקופת החיים הנוכחית. אנו מתייחסים לכך כחיים קודמים, לא כגלגול נשמות.
חיים קודמים אינם דוֹגמה בסיינטולוגיה, אך בדרך כלל סיינטולוגים במהלך אודיטינג חוֹוים חיים קודמים ויודעים, אפוא, בעצמם, כי הם חיו לפני כן.
הרעיון שלאדם היה קיום פיסי או אחר לפני הזהות השייכת לגוף הנוכחי אינו רעיון חדש – אך הוא רעיון מרגש.
בסיינטולוגיה ניתנים לך הכלים לטפל בתהפוכות ובאברציות מחיים קודמים המשפיעות עליך לרעה בזמן הווה, ובכך משחררים אותך לחיות חיים הרבה יותר מאושרים.