האם סיינטולוגיה היא כת?לא. זוהי דת במלוא מובן המילה.
 
פירושה של "כת" הוא בדרך כלל רמיזה, מזלזלת משהו, על קבוצה סודית או קבוצה סגורה הדבֵקה באמונות מסתוריות, שהחברוּת בה מוגבלת. חוקרי דת מצביעים על כך שהמונח הפך להיות כמעט חסר משמעות מאחר שהשימוש המודרני בו משקף מצב מחמיר של דעות קדומות כנגד כל הדתות. לדוגמה, דו"ח ממשלתי בבלגיה תייג כ-"כת" את היהודים החסידים, או את 'התאחדות העלמות הנוצריות' (YWCA). הפרלמנט הצרפתי כלל ברשימתו את 'הבפטיסטים'.
דתות הצומחות וממשיכות להתקיים מצליחות בכך בה במידה שהן מסייעות לאנשים בחייהם הרוחניים. כדי למלא תפקיד זה, כתבי הדת של סיינטולוגיה ערוכים במלואם כקובץ כללים, מתפרסמים בקנה-מידה נרחב וזמינים לכל, וכנסיותיה והמיסיונים שלה פתוחים תמיד לציבור.
סיינטולוגיה ייחודית בכך שאין היא דורשת או אומרת לאיש "להאמין" לכל דבר. נהפוך הוא, סיינטולוגיה מאמינה שכל אדם צריך לחשוב עבור עצמו. בסיינטולוגיה, מה שנכון עבורך הוא רק הדבר שבו הבחנת בעצמך והינך יודע כי הוא נכון עבורך. סיינטולוגיה איננה רודנית, אלא מציעה טכנולוגיה שבה יכול אדם להשתמש, ולאחר מכן להחליט אם היא פועלת עבורו.