מה סיינטולוגיה משיגה?סיינטולוגיה מדגישה את יישומם ומעשיותם של עקרונותיה ושל הטכניקות שלה. כאשר נוהגים לפיה כהלכה, היא מאפשרת לאדם להתפתח בכל היבטי החיים, הן הרוחניים והן הארציים. היא מטפלת באדם ומביאה לאושר וביטחון עצמי רבים יותר וליכולת גבוהה יותר על-ידי הגברת מודעותו ויעילותו של האדם בחיים. היא שונה מפילוסופיות דתיות אחרות בכך שהיא מספקת את האמצעים שבאמצעותם יכול האדם להעלות את יכולתו לפתור ביעילות את הבעיות והמצבים שמולם ניצבים הוא וזולתו בחיים.
הנחה יסודית בסיינטולוגיה טוענת שהאדם הינו טוב מיסודו, ושביכולתו לשפר מצבים בחיים. עם זאת, סיינטולוגיה אינה יכולה להבטיח לעשות שום דבר בעצמה. רק האדם עצמו יכול להביא לשיפור עצמו על-ידי יישום כתבי הסיינטולוגיה על עצמו ועל אלה שסביבו.