מה מייצג סמל הסיינטולוגיה, ה-S והמשולש הכפול?


האות "S" מייצגת את סיינטולוגיה.


המשולש התחתון נקרא משולש האמ"ת: א' עבור אהדה, מ' עבור ממשות ו-ת' עבור תקשורת. שלושה גורמים אלה, התלויים זה בזה, משתווים יחדיו להבנה ומובעים כמשולש. האמ"ת מהווה עקרון יסוד של דת הסיינטולוגיה.


הפינה הראשונה של המשולש היא אהדה, כלומר מידת החיבה או האהבה למישהו או למשהו. ממשות היא הפינה השנייה, וזוהי ביסודה הסכמה. הפינה השלישית היא תקשורת, המוגדרת כהחלפת רעיונות בין שני אנשים.


בין כל השלוש קיימים יחסי גומלין. ללא מידה של חיבה וללא בסיס כלשהו של הסכמה, אין כל תקשורת. ללא תקשורת וללא בסיס כלשהו של אהדה, או תגובה רגשית, לא יכולה להיות כל ממשות. ללא בסיס כלשהו להסכמה וללא תקשורת, לא יכולה להיות כל אהדה. כאשר פינה אחת של משולש זה משתפרת, שתי הפינות האחרות ישתפרו באותה מידה.


המשולש העליון הוא משולש השי"א. הנקודות הן ש' לשליטה, י' לידע וא' לאחריות. כמו הנקודות של משולש האמ"ת, כך גם כאן קיימים יחסי גומלין בין שלושת המרכיבים. כאשר פינה אחת של משולש השי"א עולה, יעלו שתי האחרות בהתאם. סמל זה הופיע לראשונה בשנת 1952.