מדוע סיינטולוגיה נקראת דת?

מדוע סיינטולוגיה נקראת דת?

סיינטולוגיה בהחלט עומדת בכל שלושת הקריטריונים שבהם משתמשים בדרך כלל חוקרי דת ברחבי העולם על מנת לקבוע דתיוּת:

1) אמונה ב'מציאות עילאית' כלשהי, כגון אמת עליונה או נצחית המתעלה מעבר לחיי העולם הזה שבגישה החילונית;

2) עיסוקי דת מעשיים המכוונים להבנתה או להשגתה של 'מציאות עילאית', או להתייחדות איתה;

ו-3) קהילה של מאמינים המתכנסים יחד ועוסקים בפעילות להשגת 'מציאות עילאית' זאת.

אמונותיה של סיינטולוגיה ב'מציאות עילאית' המתעלה מעבר לעולם החומר, כוללות את רעיונותיה לגבי התטן, העולם הרוחני (הדינמיקה השביעית) והיישות העליונה (הדינמיקה השמינית). ניתן למצוא את האלמנט השני בטקסי הסיינטולוגיה המציינים שינוי משמעותי בחיים, כגון נתינת שם, נישואין והלוויות, אך בעיקר בשירותים הדתיים של אודיטינג והכשרה, שבאמצעותם הסיינטולוגים מגבירים את מודעותם הרוחנית לגבי עצמם ומשיגים הבנה של העולם הרוחני, ובסופו של דבר, של זיקתם ליישות העליונה. באשר לאלמנט השלישי, ניתן למצוא קהילה פעילה מאוד של מאמינים בכל כנסייה של סיינטולוגיה כמעט בכל שעה משעות היום.

לפיכך, סיינטולוגיה היא דת במובן המסורתי ביותר של המונח. סיינטולוגיה עוזרת לאדם להיות מודע יותר לאלוהים, מודע יותר לטבע הרוחני של עצמו ושל הסובבים אותו. כתבי הסיינטולוגיה מכירים בכך שקיימת דינמיקה שלמה (דחף או כוח מניע בחיים) המוקדשת ליישות העליונה (הדינמיקה השמינית), ודינמיקה אחרת שעוסקת אך ורק בדחף של האדם לעבר הישרדות כנפש (הדינמיקה השביעית). הכרה בהיבטים הללו של החיים הינה מאפיין מסורתי של דת.

סיינטולוגיה דוגלת, כמו כל הדתות הגדולות, בחלום של שלום על פני כדור הארץ וגאולה לאדם. החידוש בסיינטולוגיה הוא הענקת נתיב מדוייק המביא לשיפור רוחני בחיי העולם הזה, ודרך להשגתו בוודאות מוחלטת.