האם יש לסיינטולוגיה כתבי דת?

כן. כתביו ודבריו המוקלטים של ל. רון האברד בנושא הסיינטולוגיה מהווים יחדיו את כתבי הדת. הוא ניסח את התיאולוגיה והטכנולוגיות של סיינטולוגיה בלמעלה מ-5,000,000 דפים כתובים, בכללם תריסרי ספרים ולמעלה מ-2,000 הרצאות מוקלטות לציבור.