כיצד מתייחסת סיינטולוגיה ליחסים שבין סיינטולוג לבין בני-משפחה שאינם סיינטולוגים?סיינטולוגיה מעודדת את חבריה ועוזרת להם לבנות יחסים משפחתיים מצויינים, בין אם קרוביהם הינם סיינטולוגים ובין אם אינם. למעשה, היחסים בין סיינטולוג לשאר בני-משפחתו משתפרים דרך שיגרה לאחר שהחל לקחת חלק בשירותי הסיינטולוגיה, משום שהוא רכש את האמצעים להגביר תקשורת ולעסוק ולטפל בכל בעיה שעשויה היתה לצוץ.
הכנסייה משקיעה מאמצים רבים על מנת ליישב חילוקי דעות משפחתיים באם מתעוררת בעיה. לדוגמה, הצ'פליין של סיינטולוגיה יסייע לבני-משפחה להיפגש ולפעול לחשיפת הגורם האמיתי לחילוקי הדעות ביניהם. חברים ובני-משפחה של סיינטולוגים מוזמנים תמיד לבקר בכנסייה, לפגוש סיינטולוגים אחרים ולקבל תשובות לכל השאלות שעשויות להיות להם בנוגע לסיינטולוגיה. בין אם בני-המשפחה האחרים מחליטים להיות סיינטולוגים ובין אם לאו, סיינטולוגים שואבים גאווה עמוקה מהישגיהם בפתירת בעיות משפחתיות וקונפליקטים.