כיצד פועלת סיינטולוגיה?

 הסיינטולוגיה מספקת תשובות לשאלות רבות לגבי החיים והמוות. היא מקיפה נתיב מדוייק הממופה בקפידה. דרך יישום עקרונות הטכנולוגיה של סיינטולוגיה בסשן של אודיטינג, מסוגל האדם להסיר מחסומים ולהיפטר ממצבים לא רצויים, וכך להפוך להיות יותר עצמו. עם התקדמותו של האדם, הוא לעתים קרובות מושיט ידו לעזור לאחרים באותו האופן שבו הוא עצמו קיבל עזרה.
בפיתוח הסיינטולוגיה מצא ל. רון האברד את האמצעים לפתח טכנולוגיה אשר תשחרר את נפש האדם, ובכך תאפשר לו להכיר את עצמו באמת. הוא בדק ביסודיות את כל נוהליו והעלה על הכתב לשימוש עתידי את אלה אשר הוכחו כיעילים ביותר בהבאה לתוצאות שניתנות לחיזוי בצורה אחידה. נהלים אלה מהווים את הטכנולוגיה התקנית של סיינטולוגיה.
האדם מתבקש לקבל מסיינטולוגיה רק את אותם הדברים הממשיים עבורו. שום אמונה אינה נכפית עליו. בעזרת הכשרה ואודיטינג, הוא מגלה בעצמו את התשובות שאותן הוא מחפש בחיים.