האם רעיון האלוהים קיים בסיינטולוגיה?

בהחלט. בסיינטולוגיה, רעיון האלוהים מבוטא בתור הדינמיקה השמינית – הדחף לעבר התקיימות כאינסוף, כאלוהים או בתור היישות העליונה או יוצר היקום. בתור הדינמיקה השמינית, רעיון האלוהים בסיינטולוגיה מצוי בשיא פיסגת ההישרדות האוניברסלית.
כפי שכתב ל. רון האברד בספר 'מדע ההישרדות': "אין תרבות בהיסטוריה העולמית, פרט לאלה המושחתות לחלוטין, ואלה שקצן קרב, שלא אישרו את קיומה של היישות העליונה. התבוננות אמפירית מראה שאנשים ללא אמונה חזקה ומתמשכת ביישות עליונה הם בעלי יכולת פחותה, אתיים פחות ובעלי ערך פחוּת, לעצמם ולחברה. . . אדם ללא אמונה מתמדת, וזאת על פי התבוננות בלבד, הוא יותר חפץ מאשר אדם."
להבדיל מדתות המושתתות על מקורות יהודיים או נוצריים, בכנסיית הסיינטולוגיה לא קיימת אמונה קבועה בנוגע לאלוהים שעל פיה מצופה מן המאמינים לנהוג. כמו בכל אמונותיה, בסיינטולוגיה אין מבקשים מאדם לקבל את אמיתותו של דבר כלשהו על בסיס אמונה בלבד. במקום זאת, כאשר רמת המודעות הרוחנית של האדם עולה בעקבות השתתפותו באודיטינג ובהכשרה של סיינטולוגיה, הוא משיג את ודאותו האישית באשר לכל דינמיקה, ובעוברו מהדינמיקה השביעית (הרוחנית) אל השמינית, הוא יגיע להבנה אישית משלו באשר לאינסוף ולאלוהים ולזיקתו אליו.
סיינטולוגיה מבקשת להביא את האדם אל רמה חדשה של מודעות רוחנית, שבה הוא יכול להגיע למסקנות משלו על טבעו של אלוהים (או היישות העליונה או האינסוף), ומה מצפה לו לאחר תקופת החיים הנוכחית שלו. לפיכך, כמו בדתות רבות של המזרח, הגאולה בסיינטולוגיה מושגת דרך צמיחה והארה רוחנית אישית.